Truck driving through rolling fields

Loading...

Loading...

Samen goed op weg

Schonere energie en een sterke economie. Ook Shell wil daaraan bijdragen. Vijf doelen tonen hoe Shell dit in Nederland gaat doen.

Doel 1: Enkel 100% co2-neutrale energie voor al het nederlands wegverkeer

We dragen allemaal op onze eigen manier bij aan een schonere toekomst. Door bijvoorbeeld over te stappen op elektrisch rijden of uitstoot te compenseren door het laten planten en beschermen van bossen.

Shell Nederland levert uiterlijk in 2040 enkel nog 100% CO2-neutrale energie voor al het wegtransport in Nederland, zowel voor vrachtwagens als personenauto's. In Nederland moet in 2025 minstens 20% en in 2030 minstens 50% van de door Shell geleverde energie voor wegverkeer CO2-neutraal zijn.

Onderweg

Door bijvoorbeeld het bouwen aan een groeiend netwerk van snellaadpunten langs de weg en thuisladers, het aanbieden van CO2-compensatie plus CO2-neutrale smeermiddelen , de ontwikkeling van bio-LNG en het plaatsen van waterstofvulpunten , zijn we met onze partners en klanten op de goede weg.

Doel 2: Toonaangevend in investeringen en innovatie voor schonere energie

Shell heeft zich wereldwijd tot doel gesteld om in 2050 of eerder, in lijn met de stappen die de maatschappij zet om de doelen van het Akkoord van Parijs te bereiken, een CO2-neutraal energiebedrijf te zijn.

Shell reserveert minimaal driekwart van het door haar gefinancierde academisch onderzoek voor oplossingen om de CO2-uitstoot verlagen. Uiterlijk 2025 stoppen we in Nederland met het financieren van extern academisch onderzoek naar het zoeken en winnen van olie en gas. Intussen werkt Shell in Amsterdam aan de oprichting in 2022 van een #OpenCampus voor interne en externe partijen die werken aan de energietransitie.

Onderweg

Door het steunen van het Nederlandse Klimaatakkoord, het realiseren van oplossingen voor schonere energie en het investeren in onder meer wind , zon , waterstof , biobrandstoffen , startups/scale ups en innovatie werken we samen met onze partners aan een toekomst met minder CO2-uitstoot.

Doel 3: Investeren in economie en kennis

Een schonere toekomst vraagt om een nieuwe banenmotor. Shell versterkt in Nederland de economie door te investeren in toekomstbestendige banen en het ontwikkelen van talent. Daarom stimuleert Shell het delen van kennis.

Ook helpt Shell in Nederland haar leveranciers bij het stellen en halen van doelen om hun uitstoot te verminderen. Daartoe richt het een Shell Supplier Energy Transition Hub op. We verwachten in 2025 met 500 leveranciers te werken aan CO2-reductie. In 2050 moet, in lijn met de maatschappij, Shells bevoorradingsketen in Nederland CO2-neutraal zijn.

Onderweg

Samen met partners spannen we ons al in voor onder meer de productie van groene en blauwe waterstof . Hierdoor zouden duizenden toekomstige banen mogelijk kunnen worden. Ook werken we samen aan innovaties rond onze windparken op zee en in alternatieve brandstoffen voor sectoren als de luchtvaart .

Doel 4: Een voorbeeld blijven in transparantie

Shell wil in Nederland te boek staan als een transparant bedrijf. Of we bijvoorbeeld op koers liggen bij het behalen van onze doelen, moet iedere Nederlander kunnen volgen. Daarom willen we bij Shell in Nederland voorop blijven lopen in transparantie.

Elk jaar willen we de bijdrage van Shell aan het Nederlands Klimaatakkoord tonen. Bovendien willen we in Nederland jaarlijks laten zien hoe we bijdragen aan de maatschappij, hoe we presteren op veiligheid en waar we staan in het halen van onze doelstellingen.

Onderweg

Jaarlijks geven we openheid van zaken over belastingen en duurzaamheid in ons Tax Contribution Report en ons Sustainability Report . Via Shell.nl/feitenencijfers informeren we over onze activiteiten in Nederland.

Doel 5: Vooroplopen in circulaire chemicaliën en CO2-neutrale producent zijn van hoogwaardige brandstoffen

Banden onder de auto, matrassen om op te slapen, mobieltjes om mee te bellen. Kunststoffen zijn overal. Maar plastic hoort niet thuis in oceanen, rivieren of landschappen. Kunnen we ze opnieuw gebruiken, circulair maken?

Bij Shell hebben we de ambitie om richting 2025 wereldwijd een miljard kilo plastic afval per jaar om te werken tot grondstof voor nieuwe dagelijkse producten. Dat is net zo veel als vijftig keer de hoeveelheid plastic die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. Ook Shell Moerdijk zal haar bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelstellingen. Het is de bedoeling dat we daar in 2030 350 miljoen kilo plastic afval per jaar verwerken als grondstof. Bovendien investeren en innoveren we in onze fabrieken in Pernis en Moerdijk en dragen we zo, in lijn met het Nederlands Klimaatakkoord, bij aan reducering van de CO2-uitstoot. Allemaal stappen op weg naar ons doel om tegen 2050 een CO2-neutrale producent te zijn van hoogwaardige brandstoffen.

Onderweg

Door een recent aangekondigde moderniseringsslag bij ons chemiecomplex in Moerdijk gaan we flink besparen op energie en realiseren we een CO2-reductie van zo’n tien procent – dat is net zoveel als de uitstoot van 50.000 personenauto’s.

Shell werkt verder met partners aan de ontwikkeling van CO2-afvang en offshore opslag . Ook wil Shell op de Tweede Maasvlakte groene waterstof gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie.

Lees meer over onze toekomstplannen

Samengevat willen we in Nederland:

  1. Enkel 100% CO2-neutrale energie leveren voor alle vormen van wegtransport tegen 2040.
  2. Toonaangevend zijn in investeringen en innovaties in schonere energie, zoals windenergie, blauwe en groene waterstof en koolstofarme brandstoffen.
  3. De Nederlandse economie versterken door te investeren in toekomstbestendige banen, het ontwikkelen van talenten, het delen van kennis en het helpen van onze leveranciers om hun CO2-uitstoot te verminderen.
  4. Een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van transparantie. Denk aan open zijn over onze belastingzaken en de voortgang die we boeken om een CO2-neutraal bedrijf te worden, in lijn met wat de maatschappij doet om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken.
  5. Vooroplopen in de ontwikkeling van circulaire chemicaliën en, in lijn met de maatschappij, een producent met netto nul uitstoot zijn van hoogwaardige brandstoffen tegen 2050.

Deze doelen dragen bij aan Shell's Powering Progress missie :

Acheiving net-zero emissions Powering lives Respecting nature

Zo zijn we samen goed op weg